G. Senad Omerhodžić - Portal Bhrt.ba, 23.06.2020. godine

Štampa

23.06.2020. 

G. SENAD OMERHODŽIĆ - portal BHRT.BA

ŽALBENIK:

G. Senad Omerhodžić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Bhrt.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Obilježeno 28 godina od ubistva 32 srpska civila u selu Čemerno“ 

DATUM OBJAVE:

10.06.2020.

Žalba na navode iz teksta pod naslovom „Obilježeno 28 godina od ubistva 32 srpska civila u selu Čemerno“.

ISHOD:

U proceduri...