Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalba građanke - UG “Novi Mozaik”, 10.01.2020. godine

  10.01.2020. 

  ŽALBA GRAĐANKE - UG “NOVI MOZAIK”

  ŽALBENIK:

  Žalba građanke 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  UG “Novi Mozaik” 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  //

  DATUM OBJAVE:

  //

  Žalba na objavljeni tekst koji nije naveden. 

  ISHOD:

  Van nadležnosti: Vijeće za štampu postupa isključivo po žalbama na sadržaje objavljene na informativnim online i štampanim medijima.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.