G. Esed Kadrić - Portal Brcanskiforum.com, 26.01.2020. godine

Štampa

26.01.2020. 

G. ESED KADRIĆ - portal BRCANSKIFORUM.COM  

ŽALBENIK:

G. Esed Kadrić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Brcanskiforum.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Kako je Esed Kadrić politiku kao javnu stvar pretvorio u privatnu prćiju? Slučaj Bulčević“ 

DATUM OBJAVE:

26.01.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Kako je Esed Kadrić politiku kao javnu stvar pretvorio u privatnu prćiju? Slučaj Bulčević“. 

ISHOD:

U proceduri…