Porodica Đurić - dnevni list "Euro Blic", 17.11.2014. godine

Štampa

17.11.2014.

PORODICA ĐURIĆ - dnevni list "EURO BLIC"

ŽALBENIK:

Porodica Đurić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Euro Blic"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Reagovanje porodice Đurić"

DATUM OBJAVE:

13.11.2014.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba porodice Đurić na način objave demantija u listu "Euro Blic" 13.11.2014. godine pod naslovom "Reagovanje porodice Đurić".
 
ISHOD:
 

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije