G. Amir Pilav - dnevni list "Euro Blic", 08.04.2014.

Štampa

08.04.2014.

G. AMIR PILAV - dnevni list "EURO BLIC"

ŽALBENIK:

G. Amir Pilav

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Euro Blic"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi"

DATUM OBJAVE:

02.04.2014.

Vijeću za štampu u BiH i redakciji lista "Euro Blic" obratio se g. Amir Pilav sa zahtjevom za objavu "prigovora kao odgovora na netačno navedene informacije u spornom tekstu autora". Žalba g. Pilava se odnosila na tekst "Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi", objavljen u listu "Euro Blic" 02.04.2014. godine.
 
ISHOD:
 

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije