G. Seid Marušić - dnevni list "Euro Blic", 26.02.2015. godine

Štampa

26.02.2015.

G. SEID MARUŠIĆ - dnevni list "EURO BLIC"

 

ŽALBENIK:

G. Seid Marušić, Tužilac tužilaštva BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Euro Blic"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Novi skandal u Tužilaštvu BiH – Tužioca terete za zločine“

DATUM OBJAVE:

23.02.2015.

 

Žalba g. Seida Marušića, tužioca Tužilaštva BiH na tekst objavljen u listu "Euro Blic" 23.02.2015. godine, sa nadnaslovom "Novi skandal u Tužilaštvu BiH" i naslovom "Tužioca terete za zločine".
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, reagiranje g. Marušića objavljeno u listu "Euro Blic" 28.02.2015. godine pod naslovom "Tužilac: Nisam naređivao privođenje advokatice Radosavljević".