Гђа Бранкица Милојевић - Дневне новине “Euro Blic”, 20.05.2019.године

Štampa

20.05.2019.

ГЂА БРАНКИЦА МИЛОЈЕВИЋ - Дневне новине “EURO BLIC” 

ЖАЛБЕНИК:

Гђа Бранкица Милојевић

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Дневне новине “Euro Blic”

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

„Сумњивом дипломом уписала магистарски“

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

15.05.2019.

Жалба на објављени текст под насловом „Сумњивом дипломом уписала магистарски“.

ИСХОД:

Жалба се прихваћа: Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ утврдила кршење Члана 2- Уредничка одговорност , Члана 5- Тачност и фер извјештавање и Члана 7- Могућност одговора.

Одлука Жалбене комисије