Агенција за банкарство Републике Српске - Дневни лист „Euro Blic“, 21.12.2018. године

Štampa

21.12.2018. 

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - дневни лист „EURO BLIC“

ЖАЛБЕНИК:

Агенција за банкарство Републике Српске 

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Дневни лист „Euro Blic“

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

„Радовић сакрио право стање“ 

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

20.12.2018.

Захтјев за објавом реаговања. 

ИСХОД:

Саморегулација: Реаговање агнције за банкарство РС објављено у дневном листу „Euro Blic“ 22.12.2018.г. под насловом „АБ РС: Нисмо забранили приступ“.