Гђа Стефани Марјановић - Дневни лист „Еуро Блиц“, 20.08.2018. године

Štampa

20.08.2018.

ГЂА СТЕФАНИ МАРЈАНОВИЋ - дневни лист „ЕУРО БЛИЦ“ 

ЖАЛБЕНИК:

Гђа Стефани Марјановић 

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Дневни лист „Еуро Блиц“ 

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Лист од 19.07.2018. број 7695 фотографија на страни 6. 

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

19.07.2018.

Жалба поводом објављене фотографије. 

ИСХОД:

Жалба повучена: Након упућивања у жалбену процедуру, жалбеница одустала од упућивања жалбе.