Г. Тамара Стијаковић - Дневни лист „Еуро Блиц“, 15.11.2017. године

Štampa

15.11.2017. 

Г. ТАМАРА СТИЈАКОВИЋ - дневни лист „ЕУРО БЛИЦ“

ЖАЛБЕНИК:

Г. Тамара Стијаковић

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Дневни лист „Еуро Блиц“ 

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

 //

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

//

 

ИСХОД:

Жалба повучена: Након упућивања у жалбену процедуру, Жалбеница није упутула званичну жалбу уреднику.