G. Hajrudin Bećirović - Magazin “START”, 10.02.2020. godine

Štampa

10.02.2020. 

G. HAJRUDIN BEĆIROVIĆ - Magazin “START”

ŽALBENIK:

G. Hajrudin Bećirović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Magazin “START” 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba“ 

DATUM OBJAVE:

31.01.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba“. 

ISHOD:

Žalba se ne prihvaća: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije