Gđa Selma Rizvić - Forum Klix.ba, 08.02.2020. godine

Štampa

08.02.2020. 

GĐA SELMA RIZVIĆ - forum KLIX.BA

ŽALBENIK:

Gđa Selma Rizvić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Forum Klix.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"ETF - prof. dr. Selma Rizvić"

DATUM OBJAVE:

//

Žalba na komentare posjetitelja foruma Klix.ba.

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na forumima.