Г. Душко Ангиревић - Портал Infosrpska.ba, 17.09.2018. године

Štampa

17.09.2018. 

Г. ДУШКО АНГИРЕВИЋ - портал INFOSRPSKA.BA

ЖАЛБЕНИК:

Г. Душко Ангиревић 

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Портал Infosrpska.ba

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

„Херој на смрти свога сина“ 

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

16.09.2018.

Жалба поводом навода у тексту под насловом „Херој на смрти свога сина“.

ИСХОД:

Жалба прихваћена: Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ утврдила кршење Члана 2 - Уредничка одговорност, Члана 6 -Коментар, претпоставка и чињеница, Члана 7 - Могућност одговора, Члана 9 - Приватност и Члана 15 - Жалбе, Кодекса за штампу и онлине медије БиХ.

Одлука Жалбене комисије