Udruženje ekologa “Arboretum” - Portal Akta.ba, 26.09.2018. godine

Štampa

26.09.2018. 

UDRUŽENJE EKOLOGA “ARBORETUM” - portal AKTA.BA

ŽALBENIK:

Udruženje ekologa “Arboretum”

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Akta.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Akcija čišćenja i uređenja prostora Spomen parka Vraca“ 

DATUM OBJAVE:

18.09.2018.

Zahtjev za objavom demantija i uklanjanjem teksta. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH reagovanje Udruženja ekologa „Arboretum“ objavljeno na portalu akta.ba 26.10.2018.g. pod naslovom „Objava demantija Udruženja ekologa Arboretum“.