G. Senid Gerin - Portal Akta.ba, 15.04.2018. godine

Štampa

15.04.2018. 

G. SENID GERIN - portal AKTA.BA

ŽALBENIK:

G. Senid Gerin 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Akta.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Bečirević: SBŽ se zadužuje 18 milijuna maraka za rekonstrukciju cesta“ 

DATUM OBJAVE:

06.04.2018.

Žalba povodom navoda iz teksta pod naslovom „Bečirević: SBŽ se zadužuje 18 milijuna maraka za rekonstrukciju cesta“.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH izmjenjen sporni tekst objavljen na portalu akta.ba.