Gđa Minela Karan, putem SIPA-e - N1 Televizije ( Facebook stranica ), 29.10.2018. godine

Štampa

29.10.2018. 

GĐA MINELA KARAN, putem SIPA-e - N1 TELEVIZIJE ( FACEBOOK STRANICA )

ŽALBENIK:

Gđa Minela Karan, putem SIPA-e

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

N1 Televizije ( Facebook stranica )

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

//

DATUM OBJAVE:

//

Žalba na komentare sa govorom mržnje. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na društvenim mrežama.