Sarajevski otvoreni centar - magazin "Express", 21.09.2015. godine

Štampa


21.09.2015.

 

SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR - magazin "EXPRESS"


ŽALBENIK:

Sarajevski otvoreni centar

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin "Express"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Koji su poznati voditelji sa BHT – a i FTV – a uhvaćena u gej aferi?”


DATUM OBJAVE:

17.09.2015.

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba Sarajevskog otvorenog centra povodom navoda iz teksta “Koji su poznati voditelji sa BHT – a i FTV – a uhvaćena u gej aferi?” objavljenog u magazinu "Express" 17.09.2015. godine.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.


Odluka Žalbene komisije