Gđa Amila Hasečić - Portal Tv1.ba, 22.12.2018. godine

Štampa

22.12.2018.

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal TV1.BA   

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Tv1.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Kazazović za TV1: Vaspitačica koja na snimku maltretira dijete zaposlena je u JU Djeca Sarajeva“ 

DATUM OBJAVE:

24.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta. 

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.