Gđa Amila Hasečić - Portal Bh-vijesti.com, 18.12.2018. godine

Štampa

18.12.2018. 

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal BH-VIJESTI.COM 

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Bh-vijesti.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Šoto: Maltretirala je moje dijete, a sada opet radi u vrtiću“

DATUM OBJAVE:

23.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta pod naslovom „Šoto: Maltretirala je moje dijete, a sada opet radi u vrtiću“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst uklonjen sa portala bhvijesti.ba.