G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” - Portal BH-vijesti.com, 18.05.2020. godine

Štampa

18.05.2020. 

G. MIRKO ŠAKIĆ, Etno selo “Čardaci” - portal BH-VIJESTI.COM

ŽALBENIK:

G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal BH-vijesti.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“ 

DATUM OBJAVE:

17.05.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod nalovom „HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“.

ISHOD:

U proceduri...