Gđa Amila Hasečić - Portal Kakanj-x.com, 18.12.2018. godine

Štampa

18.12.2018. 

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal KAKANJ-X.COM

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Kakanj-x.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Otac dječaka maltretiranog u vrtiću otkriva detalje: Tjerala je djecu da se pribiju stomakom uz zid i gledaju u sunce“ 

DATUM OBJAVE:

25.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta pod naslovom „Otac dječaka maltretiranog u vrtiću otkriva detalje: Tjerala je djecu da se pribiju stomakom uz zid i gledaju u sunce“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH tekst uklonjen sa portala kakanj-x-com.