Gđa Amila Hasečić - Portal Mostarski.ba, 18.12.2018. godine

Štampa

18.12.2018

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal MOSTARSKI.BA  

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Mostarski.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Zlostavljanje djeteta u sarajevskom vrtiću zgrozilo javnost“ 

DATUM OBJAVE:

24.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta pod naslovom „Zlostavljanje djeteta u sarajevskom vrtiću zgrozilo javnost“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH tekst uklonjen sa portala mostarski.ba.