Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Kulturni centar Srebrenica - Facebook, 28.12.2017. godine

  28.12.2017.

  KULTURNI CENTAR SREBRENICA - FACEBOOK

  ŽALBENIK:

  Kulturni centar Srebrenica 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Facebook 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

   // 

  DATUM OBJAVE:

   //

  Žalba na Facebook status.

  ISHOD:

  Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH ne postupa po žalbama na sadržaje koji se objavljuju na društvenim mrežama.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.