G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” - Facebook stranica- NoviTravnik.News, 18.05.2020. godine

Štampa

18.05.2020. 

G. MIRKO ŠAKIĆ, Etno selo “Čardaci” - Facebook stranica- NOVITRAVNIK.NEWS

ŽALBENIK:

G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI: 

Facebook stranica- NoviTravnik.News

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“ 

DATUM OBJAVE:

17.05.2020.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na društvenim mrežama.