Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Šaban Veljačić - magazin "Reprezent", 11.03.2013. godine

  11.03.2013.

  G. ŠABAN VELJAČIĆ - magazin "REPREZENT"

   

  ŽALBENIK:

  G. Šaban Veljačić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  magazin "Reprezent"

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Žalba na predmet br: 23 OP 005326 07P"

  DATUM OBJAVE:

  04.03.2013.

  Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Šaban Veljačić sa žalbom na sadržaj plaćenog oglasa, objavljenog u krajiškim nezavisnim sedmičnim novinama "Reprezent" 04.03.2013. godine, pod naslovom "Žalba na predmet br: 23 OP 005326 07P".

  ISHOD:


  Upućen odgovor žalbeniku: Vijeće za štampu u BiH uputilo preporuku žalbeniku da se obrati advokatu radi regulisanja obaveza iz ugovora o zakupu oglasnog prostora, budući da Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za pružanje pravne pomoći.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.