G. Šaban Veljačić - magazin "Reprezent", 11.03.2013. godine

Štampa

11.03.2013.

G. ŠABAN VELJAČIĆ - magazin "REPREZENT"

 

ŽALBENIK:

G. Šaban Veljačić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin "Reprezent"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Žalba na predmet br: 23 OP 005326 07P"

DATUM OBJAVE:

04.03.2013.

Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Šaban Veljačić sa žalbom na sadržaj plaćenog oglasa, objavljenog u krajiškim nezavisnim sedmičnim novinama "Reprezent" 04.03.2013. godine, pod naslovom "Žalba na predmet br: 23 OP 005326 07P".

ISHOD:


Upućen odgovor žalbeniku: Vijeće za štampu u BiH uputilo preporuku žalbeniku da se obrati advokatu radi regulisanja obaveza iz ugovora o zakupu oglasnog prostora, budući da Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za pružanje pravne pomoći.