Mreža za izgradnju mira - Portal Deblokada.com, 08.04.2020. godine

Štampa

08.04.2020. 

 MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA - portal DEBLOKADA.COM

ŽALBENIK:

 Mreža za izgradnju mira

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Deblokada.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ZAR NE VIDIMO? Na njihovo 'Ima izać' Bog nas je natjerao da sada govorimo 'Ostani kući' „ 

DATUM OBJAVE:

22.03.2020.

Žalba na objavljeni tekst „ZAR NE VIDIMO? Na njihovo 'Ima izać' Bog nas je natjerao da sada govorimo 'Ostani kući' „. 

ISHOD:

U proceduri…