G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” - Portal Deblokada.com, 18.05.2020. godine

Štampa

18.05.2020. 

G. MIRKO ŠAKIĆ, Etno selo “Čardaci” - portal DEBLOKADA.COM 

ŽALBENIK:

G. Mirko Šakić, Etno selo “Čardaci” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Deblokada.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“ 

DATUM OBJAVE:

15.05.2020. 

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „HRABRO! Vlasnik etno sela iz Viteza poručio da mu ne trebaju gosti koji vole BiH“.

ISHOD:

Samoregulacija: Uredništvo portala deblokada.com uklonio je objavljeni tekst.