Gđa Indira Turkmanović, g. Dževad Pazalja i g. Enver Baždar, putem opunomoćenika gđe Taibe Purišević - Portal Newsblic.ba, 06.07.2018. godine

Štampa

06.07.2018. 

GĐA INDIRA TURKMANOVIĆ, G. DŽEVAD PAZALJA I G. ENVER BAŽDAR, putem opunomoćenika GĐE TAIBE PURIŠEVIĆ - portal NEWSBLIC.BA

ŽALBENIK:

Gđa Indira Turkmanović, g. Dževad Pazalja i g. Enver Baždar, putem opunomoćenika gđe Taibe Purišević 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Newsblic.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Krivična prijava protiv notara Indire Turkmanovića, bivšeg direktora AP FBiH Šuhret Fazlića, bivšeg direktora 'Šipad export-importa' Milana Duke i advokata Envera Baždara i Šemse Temima“ 

DATUM OBJAVE:

28.06.2018.

Žalba povodom navoda u tekstu pod naslovom „Krivična prijava protiv notara Indire Turkmanovića, bivšeg direktora AP FBiH Šuhret Fazlića, bivšeg direktora 'Šipad export-importa' Milana Duke i advokata Envera Baždara i Šemse Temima“.  

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, i Člana 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.