Gđa Indira Turkmanović, g. Dževad Pazalja i g. Enver Baždar, putem opunomoćenika gđe Taibe Purišević - Portal Newsblic.ba, 06.07.2018. godine

Štampa

06.07.2018. 

GĐA INDIRA TURKMANOVIĆ, G. DŽEVAD PAZALJA I G. ENVER BAŽDAR, putem opunomoćenika gđe TAIBE PURIŠEVIĆ - portal NEWSBLIC.BA 

ŽALBENIK:

Gđa Indira Turkmanović, g. Dževad Pazalja i g. Enver Baždar, putem opunomoćenika gđe Taibe Purišević 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Newsblic.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Uhapšeni notar Dževad Pazelja i psiholog, dr. Alma Lojo“ 

DATUM OBJAVE:

31.05.2018.

Žalba povodom navoda u tekstu pod naslovom „Uhapšeni notar Dževad Pazelja i psiholog, dr. Alma Lojo“. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, i Člana 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.