Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Dževad Pazalja - Portal Newsblic.ba, 31.05.2018. godine

  31.05.2018. 

  G. DŽEVAD PAZALJA - portal NEWSBLIC.BA

  ŽALBENIK:

  G. Dževad Pazalja 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Newsblic.ba 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Uhapšeni notar Dževad Pazelja i psiholog, dr. Alma Lojo“ 

  DATUM OBJAVE:

  31.05.2018.

  Zahtjev za objavom demantija. 

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje i Člana 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.