G. Mirza Drnda - Blog Provjerenoblogwordpress.com, 27.12.2017. godine

Štampa

27.12.2017. 

G. MIRZA DRNDA - BLOG PROVJERENOBLOGWORDPRESS.COM 

ŽALBENIK:

G. Mirza Drnda 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Blog Provjerenoblogwordpress.com 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Nasilje u porodici: Mirza Drnda u pijanom stanju iz stana izbacio suprugu i maloljetnog sina” 

DATUM OBJAVE:

26.12.2017.

Žalba povodom navoda iz teksta pod naslovom “Nasilje u porodici: Mirza Drnda u pijanom stanju iz stana izbacio suprugu i maloljetnog sina”.

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH ne postupa po žalbama na sadržaje koji se objavljuju na Internet blogovima.