G. Faruk Vele - Portal Senzor.ba, 23.02.2018. godine

Štampa

23.02.2018.

G. FARUK VELE - portal SENZOR.BA  

ŽALBENIK:

G. Faruk Vele 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Senzor.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ulema upozorava na Radončićevog insidera Faruka Velea“ 

DATUM OBJAVE:

04.02.2018.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Samoregulacija: Demanti g. Vele objavljen na portalu senzor.ba 06.02.2018. godine pod naslovom „Demantij Faruk Vele“.