Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Grupa radnika Operatora za OIEiEK - gđa Nataša Mandrapa, gđa Irnela Čolić, g. Saša Čolić, g. Armin Đuliman - Magazin „Start BiH“, 19.05.2020. godine

  Broj Odluke: 55-02/20

  Datum održavanje sjednice: 19. 05. 2020.

  Žalbenici:  Grupa radnika Operatora za OIEiEK - gđa Nataša Mandrapa, gđa Irnela Čolić, g. Saša Čolić, g. Armin Đuliman

  Medij: Magazin „Start BiH“

  Naslov članka: Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba

  Datum objave članka: 31. 01. 2020.

  Žalbeni osnov Žalbenika: Žalbenici su u svojoj žalbi zatražili objavu ispravke neistinitog izražavanja u objavljenom tekstu.

  Ishod: Žalba se ne prihvata

  Uredništvo magazina „Start BiH“ je objavilo demanti Žalbenika, grupe radnika Operatora za OIEiEK. Istina, demanti je objavljen u skraćenoj formi, ali treba istaći kako je demanti duži od teksta na koji se žalba odnosi.

  Također je ponuđeno drugoj strani da svoje stavove iznesu u formi intervjua, kao odgovor na tekst intervjua na koji je upućena žalba, dajući priliku da se direktno sasluša i druga strana, što nije prihvaćeno.

  Tekst na koji se Žalbenici žale predstavlja intervju sa gosp. Misiračom, pa je bilo nemoguće da u istom izdanju lista „Start“ objaviti i mišljenja drugih strana o temi o kojoj je govorio gosp. Misirača.

  Pojašnjenje:

  Dana 31. 01. 2020. magazin “Start BiH” objavio je intervju sa direktorom Operatora za obnovljive izvore i efikasnu/cjelovitu kogeneraciju FBiH (OIEKiEK), Borišom Misiračom, pod naslovom „Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba“.

  Na objavljeni tekst intervjua, dana 05. 02. 2020. grupa radnika Operatora za OIEiEK - gđa Nataša Mandrapa, gđa Irnela Čolić, g. Saša Čolić, g. Armin Đuliman, uputila je žalbu uredništvu magazina “Start BiH” sa zahtjevom za objavu demantija, odnosno ispravku neistinitog izražavanja.

  Žalbenici su u svom demantiju, između ostalog, naveli:

  'Dana, 31. 01. 2020. godine u vašem magazinu objavljen je članak pod nazivom 'Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba', a u kojem je direktor Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (u daljem tekstu: Operator za OIEiEK) Boriša Misirača iznio niz neistinitih navoda na račun dole navedenih radnika Operatora za OIEiEK, i to kako slijedi:

  'U stvarnosti je, nažalost, Operator jedan monstrum kojeg su napravili ljudi bez ikakvog morala i znanja, časti a nemaju stida ni da traže nešto od onih koje na sve moguće načine pokušavaju degradirati.'

  '...a toliko su dugo vremena bili bez kontrole da smatraju institucije i radna mjesta „babovinom" gdje samo oni trebaju raditi.'

  '...a kako bi mogli oni dijeliti poticaje kako hoće.'

  '...dodjela poticaja samovoljno, odlučivanja ko će dobiti ko neće bez ikakvih pravila, prevara građana i stranaka u postupku'

  '... da se od pet dokumenata pravi nauka koja zahtijeva ogromne napore i stručnost..'

  'Zato se obraćaju ugroženi radnici skupa sa komisijom koja ih je zaposlila, Hajrudinom Bećirovićem, čak su primijetili svojim dopisima da su članovi Vlade bezosjećajni osim za svoje bližnje dok oni jadni i obespravljeni razvlače plate od po 4.000,00 KM i bore se za zaštitu prava iz radnog odnosa da im se isplaćuju naknade za stan i odvojeni život samo jer su odvojeni od adrese prebivačišta, ipak stan koji se kupi u Mostaru nije topao da bude adresa, a djetetu treba za gorivo dok svaki dan vozari u gimnaziju i muzičku školu iz Tuzle u Mostar nekad i dva puta. Otišao bih ja bez problema ali me neće ovakvi otjerati, nisu ni mene ni moje otjerali njima slični dok su uništavali Sarajevo u ratu.'

  'Pa kako da shvate kada su ga ovi sakrili da se i ne zna za njega, a i kad se sazna, za njih je Operator privredno društvo ili, možda bolje rečeno, neka forma javnog preduzeća.'

  'Ovoj grupi ljudi Vlada Federacije BiH predstavlja kantu za njihovo smeće i sramota je koliko im lažu da svoje interese ostvare. Još kada spomenu državu, patriotizam dođe mi da povratim.'

  'Otvoreno govoreći, jadan od razloga je i Operator koji nikada nije predložio bilo kakve izmjene, inicijative resornom ministarstvu, Vladi, Parlamentu, a potom je i dalje krivica na nadležnom ministarstvu, odnosno na njegovim službenicima, ali prije svega je krivica Operatora s obzirom da su mu povjerene nadležnosti Zakonom o OIEiEK.'

  'A druga stvar je što se ne bojim reći o lopovluku i kriminalu koji sam otkrio u Operatoru. Od zapošljavanja, dodjela poticaja samovoljno, odlučivanja ko će dobiti ko neće bez ikakvih pravila, prevara građana i stranaka u postupku.'

  S tim u vezi, u skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine ovim podnosimo zahtjev za ispravku tog izražavanja, te zahtijevamo da u cilju istinitog informisanja javnosti objavite ovaj ispravak bez promijena ili dopuna, na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji se ispravak i to kako slijedi:

  Osnivački akti Operatora za OIEiEK – Operator za OIEiEK je uspostavljen Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ( 'Službene novine Federacije BiH', br.70/13 i 5/14) ( u daljem tekstu: Zakon koji je donio Parlament Federacije BiH, br. 90/13) Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, utvrdila ciljeve, status, naziv i sjedište, djelatnost, sredstva za osnivanje i početak rada, upravljanje Operatorom za OIEiEK, opća akta Operatora OIEiEK,

  statusne promjene, transparentnost rada i druga pitanja od značaja za rad Operatora za OIEiEK. Rad Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BIH.

  S tim u vezi Operator za OIEiEK je upisan u Registar pravnih lica kod nadležnog suda u Mostaru, te da je u mjesecu septembtu 2014. godine ishodio Početnu dozvolu za rad, u trajanju od dvije godine, kojom je Operator za OIEiEK ovlašten obavljati licenciranu djelatnost u skladu sa svojim nadležnostima propisanim Zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima, da bi 2016. godine ishodio i Dozvolu za rad.

  Upravo iz gore navedenog je vidljivo da izjave direktora Operatora za OIEiEK Boriše Misirače ...' Operator jedan monstrum kojeg su napravili ljudi bez ikakvog morala i znanja' '...a toliko su dugo vremena bili bez kontrole da smatraju institucije i radna mjesta 'babovinom' nisu istinite te da su izrečene s ciljem navođenja javnosti na pogrešan stav i to prouzrokovanjem štete ugleda zakonito zaposlenih radnika Operatora za OIEiEK, te ugleda pravnih tijela koji su osnovali Operator za OIEiEK, odnosno koji regulišu i nadziru rad Operatora za OIEiEK.

  Prijem uposlenika Operatora za OIEiEK – U mjesecu aprilu 2014. godine Operator za OIEiEK raspisao je konkurs za popunu upražnjenih mjesta u Operator za OIEiEK, a koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnom tisku 'Oslobođenje' d.o.o. Sarajevo i 'Dnevni list' Mostar. Samim tim je Operator za OIEiEK na transparentan način dao mogućnost svim građanima Bosne i Hercegovine, koji zadovoljavaju uvjete konkursa, da apliciraju na iste.

  U skladu sa Zakonom oradu Federacije BiH i Pravilnikom o radu Operatora OIEiEK izvršen je prijem radnika u radni odnos u Operatoru za OIEiEK kako to nalažu i odredbe navedenih zakonskih, odnosno podzakonskih akata. Iz gore navedenog je vidljivo da je direktor Operatora OIEiEK Boriša Misirača nije mogao kako isti navodi otkriti 'kriminal kod zapošljavanja', jer ga nije ni bilo.

  Međutim, evidentno je, a isto su utvrdili i inspektori Finansijske policije Federacije BiH, da je upravo 'direktor Boriša Misirača, i pored činjenice da je po autoriziranoj sistematizaciji popunjenosti radnih mjesta Operatora za OIEiEK bila 100% (11 uposlenika), netransparentno, (samo)voljom u 'radni odnos' pod razlišitim modalitetima prima uposlenike na određeno vrijeme po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.' Tako je isti u periodu od aprila 2017. godine do decembra 2019. godine koliko je nama poznato, zaposlio ukupno 38 osoba. Trenutno Operator za OIEiEK broji ukupno 21 uposlenika, od čega 11 zaposlenih osoba koje je protivno zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu tu oblas, uposlio Boriša Misirača.

  Isti su uposleni bez da je Operator za OIEiEK u sredstvima javnog informisanja i na vlastitoj internet stranici objavio javni oglas za popunu upražnjenih mjesta, te su isti uposleni na radna mjesta koja nisu predviđena sistematizacijom Operatora za OIEiEK i bez da isti zadovoljavaju uvjete radnog mjesta na koje su postavljeni samovoljom direktora Boriše Misirače.

  U prilog gore navedenih tvrdnji ide i mišljenje Finansijske policije koja navodi sljedeće :'U situaciji kada se prema podacima sa zvanične stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje na evidencijama istog u novembru 2018. godine nalazilo 328.663 nezaposlena lica, od čega 129.351 lice koje prvi put traži zaposlenje, Boriša Misirača, direktor je netransparentnim prijemom samovoljno odabranih kandidata bez provedenih konkursa, odnosno oglasnih procedura u instituciji čiji je osnivač Vlada Federacije BiH u 100% procentu, uskratio je pravo ostalim građanima – potencijalnim aplikantima koji ispunjavaju propisane uslove za radna mjesta koja su se popunjavala – da budu blagovremeno i javno obaviješteni o potrebama Operatora i da apliciraju i budu u prilici da pod jednakim uslovima i u ravnopravnoj konkurenciji budu izabrani, čime je očigedno zloupotrijebio nadležnosti iz člana 31. Statuta Operatora i postupio odredbama člana 8. Zakona o radu u F BiH, te člana 5.-13 Pravilnika o radu Operatora'.

  Takođe i Federalna inspekcija rada je svojim aktima jasno ukazala na uočene nepravilnosti i nedostatke u radu ove institucije kada su radni odnosi u pitanju, te naložila direktoru Boriši Misirači postupanje u skladu sa Zakonom o radu. Naravno Federalna inspekcija rada je izdala i prekršajne naloge, koje pored Boriše Misirače treba platiti i Operator za OIEiEK i to iz sredstava koja se prikupljaju od građana Federacije BiH.

  Samim tim evidentno je da je direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača u javnosti iznio netočne informacije s ciljem navođenja javnosti na pogrešan stav, odnosno s ciljem pokušaja prikrivanja vlastitog kršenja zakonskih i podzakonskih propisa BiH, te iste kao zakonito primljeni radnici Operatora za OIEiEK u potpunosti odbacujemo.

  Transparentnost postupanja u radu Operatora za OIEiEK – U skladu sa obavezama proisteklim iz Zakona i podzakonskih akata Operator za OIEiEK je kreirao internet stranicu (www.operatoroieiek.ba) s cijem osiguravanja transparentnog postupanja u radu.

  Na pomenutoj internet stranici dnevno su ažurirane obavijesti vezane za rad Operatora za OIEiEK. Stranica omogućava uvid u sve zakonske i podzakonske i interene akte koji regulišu oblast OIEiEK, odnosno akata na osnovu kojih je odlučivao po zaprimlljenim zahtjevima za sticanje statusa potencijalno privilegovanog/privilegovanog proizvođača električne energije iz OIEiEK. Pored navedenog na stranici je do 11.12.2018. godine bio omogućen i ažuriran uvid u Registar projekata OIEiEK, u skladu sa sa odredbom člana 7. stav 5 Zakona, te do 27.11.2018. godine na istoj je bila vidljiva i lista podnesenih zahtjeva za sticanje statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača električne energije iz OIEiEK.

  Takođe, do 31.10.2018. godine transparentno su objavljivane informacije vezane za dinamičke kvote, lista čekanja, spisak proizvođača koji su status privilegovanog proizvođača odnosno potencijalno privilegovanog proizvođača električne energije iz OIEiEK. Naime, dana 27.11.2018. godine direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača je radnicima naložio da se gore pomenuti registar zaprimljenih zahtjeva prestane objavljivati na internet stranici, dok je zakonito zaposlene radnike u potpunosti isključio iz poslova postupanja po zaprimljenim zahtjevima, te samim tim zatvorio Operator za OIEiEK za javnost i prekinuo dotadašnje transparentno postupanje u radu Operatora za OIEiEK.

  ...U prilog transparentnom postupanju Operatora za OIEiEK u rješavanju po gore navedenim zahtjevima idu i mišljenja međunarodnih organizacija koji su iskazali Operatoru za OIEiEK pohvalu za transparentno postupanje u radu, posebno se osvrčući na činjenicu da Operator za OIEiEK smatraju za instituciju koja u potpunosti poštuje zakonski rok za rješavanje zahtjeva. Upravo iz gore navedenog je vidljivo da je direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača iznio netočne informacije izjavivši 'kada su ga ovi sakrili i da se za njega ne zna', 'dodjela poticaja samovoljno, odlučivanja ko će dobiti, ko neće bez ikakvih pravila, prevara građana i stranaka u postupku', da se od pet dokumenata pravi nauka koja zahtijeva ogromne napore i stručnost', ponovno s ciljem navođenja javnosti na pogrešan stav da su radnici nesavjesno postupali u izvršavanju svojih radnih obaveza, te samim tim pokušavajući prikriti vlastito kršenje zakonskih i podzakonskih propisa, odnosno činjenicu da je isti upravo svojim odlukama zatvorio Operator OIEiEK za javnost, odbijajući postupanje po odredbama člana 32., člana 22., člana 23., člana 24. Zakona koji Operatoru za OIEiEK nalažu transparentno postupanje o radu.

  Netransparentnost postupanja u radu direktora Operatora za OIEiEK utvrdila je i Finansijska policija navodeći sljedeće: 'Neažurnom i neefikasnom obradom, nepoštivanjem redoslijeda pristiglih zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača i zahtjeva za sticanje privilegovanog proizvođača kao ni kontrole raspoloživosti dinamičkih kvota, direktor Operatora je postupio protivno članu 10., članu 22., članu 23., članu 24., članu 39. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ( 'Službene novine Federacije BiH', br 70/13).'

  Obaveza izvještavanja relevantnih institucija

  ...Samim uvidom u internet stranicu Operatora za OIEiEK, te zaključke Vlade Federacije BiH evidentno je da je Operator za OIEiEK blagovremeno izvršavao svoje obaveze te blagovremeno izvještavao Vladu Federacije BiH do 2016. godine. Takođe, evidentno je da je Operator za OIEiEK blagovremeno upućivao inicijativu za izmjenu naknade za podsticanje OIEiEK, na osnovu čegaje Vlada Federaciej BIH blagovremeno i donosila Odluku o utvrđivanju potrbnog iznosaz anaknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK. Ovdje je bitno napomenuti da je direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača tri godine za redom kasnio s dostavljanjem inicijative za izmjenu naknade za podsticanje OIEiEK. Kada je u pitanja Odluka za 2020. godinu bitno je navesti da je istu Vlada Federacije BiH donijela na prijedlog Upravnog odbora, te se ista po prvi puta primjenjuje za prvi kvartal 2020. godine u to u jednakom iznosu kao i za 2019.godinu.

  ...Upravo iz gore navedenog je vidljivo da nije održiva izjava direktora Borisa Misirače da 'Operator koji nikada nije predložio bilo kakve izmjene, inicijative resornom ministarstvu,Vladi ', nego se istina krije upravo u tome da direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača od samog početka mandata nije blagovremeno postupao po obavezama iz gore navedenij zakonskih i podzakonskih akata te, te samim tim, sam treba preuzeti krivicu za neblagovremeno izvršavanje nadležnosti koje su Zakonom povjerene Operatoru za OIEiEK.

  ...Ove naše navode potvrdila je i Finansijska polivija federacije navodeći sljedeće: ' U postupku inspekcijskog nadzora ovlaštena službena lica/inspektori su utvrdili da Operator iz razloga koji istni nije mogao objasniti nije postupio u skladu sa odredbama člana 10. stav 1.tačka q) i stava 2 Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, da nije postupio u skladu sa sadržajem odredaba člana 4., 7., 13. i 32. Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju nakanada za podsticanje, da nije postupio u skladu sa odredbama člana 15. Uredbe o planiranju rada i izvještavanje o radu Federacije BiH, ministarstava i institucija, te odlukom o osnivanju Operatora tačka VI, XII, XVI i XXIV jer nije dostavio planove i izvještaje propisane istim...'

  Obraćanje radnika nadležnim institucijama

  ....Na navode Boriše Misirače '...dok oni jadni i obespravljeni razvlače plate od po 4.000,00 Km i bore se za zaštitu ptava iz radnog osnosa...' , ističemo da su iznosi plata radnika Operatora za OIEiEK, zaposlenih prema sistematizaciji radnih mjesta, definisana Pravilnikom o radu – Prilogom broj 3 PLATE, DODACI I NAKNADE PLATE U OPERATORU, te su tako obračunate neto plate radnicima daleko manje od plata koje po tvrdnji Misirače radnici 'razvlače'. Čak i kada ovim iznosima plata dodamo naknade koje nemaju karakter plata, a na koje u skladu sa navedenim Pravilnikom, pojedini zaposlenici imaju pravo, isti nikako ne dosežu, odnosno ne 'razvlače plate po 4000KM'. Pored ovoga, potrebno je dodati da je Misirača, uprkos obavezi koja proizlazi iz Pravilnika o radu, te akata nadležnih institucija, samovoljno naložio obustavu naknada plata pojedinim radnicima Operatora, te da je razumljivo da isti koriste zakonom predviđena sredstva za zaštitu svojih prava...

  ...Naše navode u obraćanjima nadležnim institucijama ( prije svih Vladi FbiH, FMERI-ju i FERK-u) su potvrdile i brojene institucije koje su u periodu od decembra 2018. godine do kraja 2019. godine vršile inspekcijske nadzore u Operatoru za OIEiEK, i to Ured za reviziju institucija Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Federalna inspekcija rada, Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Uprava za indirektvno oporezivanje, Porezna inspekcija...

  ...Inspektori Finansijske policije u Federaciji BiH su temeljem utvrđenih činjenica i prikupljenih dokaza donijeli 26 zaključaka, od kojih i zaključak kojim konstatuju da 'Uprava Operatora za OIEiEK, odnosno direktor Boriša Misirača ne posjeduje potreban nivo znanja, kompetencije i praktične vještine koje su potrebne za učinkovito upravljanje javnim dobrima i izgradnju povjerenja i dobre komunikacije sa uposlenicima, Upravnim odborom i okruženjem kao vještine koje bi upravi omogućile da se odgovorno suoči sa svim poslovnim izazovima te samostalno i pravilno razumije, situira i uspješno rješava kompleksne i manje kompleksne probleme situacije, pravilno identificira i procijeni prioritete, te zakonito, etično i odgovorno vodi, usmjerava i supervizira poslovanje Operatora s ciljem stvaranja efikasne, racionalne i nadasve funkcionalne institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste OIEiEK. Pored navedenog, uprava Operatora u kontinuitetu manifestira zabrinjavajuće loše poznavanje ukupnog zakonskog okvira u kojem Operator obavlja svoju djelatnost što za posljedicu ima brojne identificirane nezakonitosti i nepravilnosti u značajnim segmentima poslovanja koje se reflektira na ukupno poslovanje i reputaciju Operatora' ...“

  Izdanje magazina “Start BiH” od 14. 02. 2020. objavilo je reagiranje glavnog i odgovornog urednika magazina “Start BiH” na zahtjev za objavu ispravke neistinitog izražavanja u objavljenom tekstu kojeg je uputila grupa radnika Operatora za OIEiEK – gđa Nataša Mandrapa, gđa Irnela Čolić, g. Saša Čolić, g. Armin Đuliman.

  U tekstu pod naslovom „Reagovanje na intervju sa direktorom OIEiEK Borišom Misiračom“ se navodi:

  „Neposredno pred zaključenje ovog izdanja magazina Start BiH u našu redakciju stigla su dva pisma kojima se demantuju dijelovi intervjua sa Borišom Misiračom, direktorom Operatora za obnovljive izvore energije i ekfikasnu /učinkovitu kogeneraciju Federacije Bosne i Hercegovine (OIEKiEK), objavljenog u prošlom izdanju magazina Start od 31. januara pod naslovom: 'Hoće li ikad u ovoj zemlji sunce zasjeti kako treba'.

  Prvi demant potpisuju radnici Operatora za OIEiEK Nataša Mandrapa, Irnela Čolić, Saša Čolić, Armin Đuliman koji traže ispravku neistinitog izražavanja no ne navode niti jedan drugi kontakt (adresu, telefon).

  U pismu – demantiju na osam strana citiraju pojedine izjave direktora Misirače iz pomenutog intervjua te zahtijevaju ispravke pogrešnih navoda. Kako se u demantiju navodi da je magazin Start propustio da prije objave kontaktira sve strane koje je Misirača prozvao, moramo pojasniti sljedeće: Radi se o novinarskoj formi intervjua, a prema definiciji intervju je razgovor sa nekom osobom. Kao novinarska vrsta sastoji se od kraćeg uvoda te novinarskih pitanja i sugovornikovih odgovora. Kako bi svaki razgovor trebao imati povod – povod za intervju sa direktorom Misiračom bio je prilog o zaštiti okoliša i alternativnim izvorima energije i rješenjima koji su ujedno bili tema navedenog broja magazina Start BiH, a sam intervju dio tog priloga (osim ovoga , u okviru priloga objavljena su još tri teksta na temu okoliša i njegove zaštite).

  U samom uvodu smo ukazali na to što nam je bila namjera : 'Kada smo za glavnu temu ovog broja Starta o gorućem problemu za stanovnike najzagađenijih gradova u BiH, temu o zaštiti okoliša, mjerama protiv zagađenja, alternativnim i obnovljivim izvorima energije, kontaktirali instituciju koja se samim svojim nazivom treba baviti ovom preoblematikom, nismo ni slutili šta će nam sve otkriti njen direktor Boriša Misirača“.

  Dakle, u intervjuu novinar nije dužan da ispituje i provjerava istinitost navoda sugovornika. Podrazumijeva se da sugovornik stoji iza svojih riječi i samim tim novinar nije dužan da na licu mjesta provjerava šta je od navedenog tačno, ašta ne. Niti je to praktični niti teorijski moguće u drugim novinarskim formama.

  Ukoliko mislite da je u nekim svojim izjavama Misirača prekršio zakon lijepo Vas molimo da Vaše probleme riješite na za to odgovarajućem mjestu – nadležnom sudu.

  Kako ste nas obavijestili da ste ovaj demanti poslali i žalbenoj komisiji Vijeća za štampu i online medije u BiH napominjemo da je to Vaše pravo,kao građana, da se žalite.

  Vaše pitanje da li smo i koliko sredstava primili od strane direktora Operatera smatramo uvredom, ali i miješanjem u interne stvari privatne kompanije. No, ipak ćemo zadovoljiti Vašu znatiželju: Nik Denameda sa Operaterom, baš kao i sa mnogo drugih kompanija u BiH, ima potpisan ugovor o objavi čestitki za praznike...“

  U skladu sa žalbenom procedurom, dana 06. 02. 2020, grupa radnika Operatora za OIEiEK - gđa Nataša Mandrapa, gđa Irnela Čolić, g. Saša Čolić, g. Armin Đuliman uputila je žalbu Vijeću za štampu i online medije na tekst pod naslovom „Hoće li ikad u ovoj zemlji sunce zasjeti kako treba“ objavljen u magazinu “Start BiH” 31. 01. 2020.

  Istovremeno, uz dopunu žalbe, grupa radnika Operatora za OIEiEK je dana, 17. 02. 2020., Vijeću i žalbu na reagiranje glavnog i odgovornog urednika, objavljeno 14. 02. 2020. u magazinu “Start BiH”.

  U skladu sa žalbenom procedurom, dana 19. 02. 2020., Vijeće za štampu i online medije u BiH kontaktiralo je glavnog i odgovornog urednika magazina “Start BiH” povodom žalbe grupe radnika Operatora za OIEiEK.

  Glavni i odgovorni urednik svoj odgovor dostavio je Vijeću 19. 02. 2020. u kojem navodi:

  „Poštovana,
  Primili smo žalbu baš kada i vi ( možda čak i isti dan ) tako da žalbenici nisu ostavili nikakvu mogućnost da eventualni spor riješimo objavom demantija. Ipak , dematij smo objavili u poslednjem izdanju magazina Start BiH.

  Osim toga jednom od žalitelja ( onome koji je ostavio svoje kontakte ) ponudili smo intervju u magazinu Start BiH u kome bi rekao sve što misli no -odbio je .
  Drugi žalbenici nisu ostavili nikakve svoje podatke te nismo imali mogućnost nikakvog kontakta.
  Kako je intervju specifična forma u našoj profesiji se PODRAZUMIJEVA da se ne provjeravaju navodi intervjuisanog jer, prosto, čovjek sa imenom i prezimenom veoma svjesno izgovara ono što misli. I stoji iza toga . NIKADA NIKO I NIGDJE nije provjeravao navode iz sugovornika tijekom intervjua. Pokušajte samo kako bi to moglo izgledati u bilo kojoj vrsti medija !
  Stoga smatram da magazin Start BiH nije prekršio niti jedan jedini član Kodex-a , naprotiv !
  I u odgovoru na demanti smo ukazali na mogućnost obraćanja Vijeću za štampu tj. žalbenoj komisiji
  .“

  Ishod:

  Žalbena komisija analizirala tekst na koji su se Žalbenici žalili, upućenu žalbu, upućeni demanti, pojašnjenje urednika i objavljene dijelove demantija u magazinu “Start BiH”, i utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Uredništvo magazina Start je objavilo demanti Žalbenika, grupe radnika Operatora za OIEiEK. Istina, demanti je objavljen u skraćenoj formi, ali treba istaći kako je demanti duži od teksta na koji se žalba odnosi. Također je ponuđeno drugoj strani da svoje stavove iznesu u formi intervjua kao odgovor na tekst intervjua na koji je upućena žalba, dajući priliku da se direktno sasluša i druga strana, što nije prihvaćeno.

  Tekst na koji se Žalbenici žale predstavlja intervju sa gosp. Misiračom, pa je bilo nemoguće da u istom izdanju lista “Start BiH” objaviti i mišljenja drugih strana o temi o kojoj je govorio gosp. Misirača.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH preporučuje uredništvu magazina “Start BiH” da objavi ovu Odluku.

  Članovi/ce Žalbene komisije: prof.dr. Miodrag Živanović, sutkinja Nada Arsenić, prof.dr. Enes Osmančević, advokat Dražen Zubak, prof.dr. Zlata Popov-Momčinović, urednik Fuad Kovačević, novinarka Rajna Radosavljević, novinarka Suzana Mijatović, urednik Milan Šutalo, Mr. Muhamed Jusić

  Predsjedavajući

  Žalbene komisije

  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.