Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, g. Hajrudin Bećirović, pomoćnik direktora Operatora za OIEiEK- Magazin „Start BiH“, 19.05.2020. Godine

  Broj Odluke: 56-02/20

  Datum održavanje sjednice: 19. 05. 2020.

  Žalbenik:   g. Hajrudin Bećirović, pomoćnik direktora Operatora za OIEiEK

  Medij: Magazin „Start BiH“

  Naslov članka: „Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba“

  Datum objave članka: 31. 01. 2020.

  Žalbeni osnov Žalbenika: Žalbenik je u svojoj žalbi zatražio objavu demantija na objavljeni tekst.

  Ishod: Žalba se ne prihvata.

  Objavljeni tekst na koji se Žalbenik žali je u formi interjvua sa g. Misiračom.

  Intervju je posebna novinarska forma koja ne iziskuje da se kontaktiraju sve strane koje se tokom intervjua pominju.

  Urednik magazina „Start BiH“ je ponudio Žalbeniku, g. Bećireviću da iznese svoje stavove u intervjuu za magazin kao odgovor na objavljeni intervju sa g. Misiračom. Žalbenik je to odbio, navodeći da ga „ta vrsta komunikacije putem medija ne zanima“.

  Ipak, uredništvo magazina je objavilo upućeni demant, dajući tako priliku čitateljima da čuju i drugu stranu.

  Pojašnjenje:

  Dana 31. 01. 2020. magazin „Start BiH“ objavio je intervju sa direktorom Operatora za obnovljive izvore i efikasnu/cjelovitu kogeneraciju F BiH (OIEKiEK), Borišom Misiračom, pod naslovom „Hoće li u ovoj zemlji sunce ikad zasjati kako treba“.

  Na objavljeni tekst intervjua, dana 08. 02. 2020. g. Hajrudin Bećirović, pomoćnik direktora Operatora za OIEiEK, uputio je žalbu uredništvu magazina „Start BiH“ sa zahtjevom za objavu demantija na objavljeni tekst.

  Zbog obimnog sadržaja, demant Žalbenika se prilaže uz ovu Odluku.

  Izdanje magazina „Start BiH“ od 14. 02. 2020. objavilo je reagiranje glavnog i odgovornog urednika magazina „Start BiH“ na zahtjev za objavu demantija kojeg je uputio g. Hajrudin Bećirović, pomoćnik direktora Operatora za OIEiEK.

  U tekstu pod naslovom „Reagovanje na intervju sa direktorom OIEiEK Borišom Misiračom“ se navodi:

  „Neposredno pred zaključenje ovog izdanja magazina Start BiH u našu redakciju stigla su dva pisma kojima se demantuju dijelovi intervjua sa Borišom Misiračom, direktorom Operatora za obnovljive izvore energije i ekfikasnu /učinkovitu kogeneraciju Federacije Bosne i Hercegovine (OIEKiEK), objavljenog u prošlom izdanju magazina Start od 31. januara pod naslovom: 'Hoće li ikad u ovoj zemlji sunce zasjeti kako treba'.

  Prvi demant potpisuju radnici Operatora za OIEiEK Nataša Mandrapa, Irnela Čolić, Saša Čolić, Armin Đuliman koji traže ispravku neistinitog izražavanja no ne navode niti jedan drugi kontakt (adresu, telefon).

  U pismu – demantiju na osam strana citiraju pojedine izjave direktora Misirače iz pomenutog intervjua te zahtijevaju ispravke pogrešnih navoda. Kako se u demantiju navodi da je magazin Start propustio da prije objave kontaktira sve strane koje je Misirača prozvao, moramo pojasniti sljedeće: Radi se o novinarskoj formi intervjua, a prema definiciji intervju je razgovor sa nekom osobom. Kao novinarska vrsta sastoji se od kraćeg uvoda te novinarskih pitanja i sugovornikovih odgovora. Kako bi svaki razgovor trebao imati povod – povod za intervju sa direktorom Misiračom bio je prilog o zaštiti okoliša i alternativnim izvorima energije i rješenjima koji su ujedno bili tema navedenog broja magazina Start BiH, a sam intervju dio tog priloga (osim ovoga, u okviru priloga objavljena su još tri teksta na temu okoliša i njegove zaštite).

  U samom uvodu smo ukazali na to što nam je bila namjera: 'Kada smo za glavnu temu ovog broja Starta o gorućem problemu za stanovnike najzagađenijih gradova u BiH, temu o zaštiti okoliša, mjerama protiv zagađenja, alternativnim i obnovljivim izvorima energije, kontaktirali instituciju koja se samim svojim nazivom treba baviti ovom problematikom, nismo ni slutili šta će nam sve otkriti njen direktor Boriša Misirača“.

  Dakle, u intervjuu novinar nije dužan da ispituje i provjerava istinitost navoda sugovornika. Podrazumijeva se da sugovornik stoji iza svojih riječi i samim tim novinar nije dužan da na licu mjesta provjerava šta je od navedenog tačno, a šta ne. Niti je to praktični niti teorijski moguće u drugim novinarskim formama.

  Ukoliko mislite da je u nekim svojim izjavama Misirača prekršio zakon lijepo Vas molimo da Vaše probleme riješite na za to odgovarajućem mjestu – nadležnom sudu.

  Kako ste nas obavijestili da ste ovaj demanti poslali i žalbenoj komisiji Vijeća za štampu i online medije u Bi, napominjemo da je to Vaše pravo, kao građana, da se žalite.

  Vaše pitanje da li smo i koliko sredstava primili od strane direktora Operatera smatramo uvredom, ali i miješanjem u interne stvari privatne kompanije. No, ipak ćemo zadovoljiti Vašu znatiželju: Nik Denameda sa Operaterom, baš kao i sa mnogo drugih kompanija u BiH, ima potpisan ugovor o objavi čestitki za praznike.

  Drugi demanti na objavljeni intervju stigao je od Hajrudina Bećirovića prvog direktora Operatora za OIEiEK, a sada kao pomoćnika direktora Operatora. Ovaj demanti, napisan na devet strana, osim imena i prezimena, ima i adresu i broj telefona pošiljaoca, a svaka strana je parafirana, potpisana.

  Gospodin Bećirović taksativno navodi „pogrešne navode Boriše Misirače u objavljenom intervjuu. Također nas obavještava da će se žaliti Vijeću za štampu i online medije u BiH, što svakako podržavamo.

  Odgovor na ovaj demanti je isti kao i za prethodni – nismo dužni provjeravati navode sugovornika u intervjuu! Takođe smo kontaktirali gospodina Bećirovića i ponudili razgovor za magazin Start BiH u kome bi demantovao tvrdnje Misirače za koje smatra da nisu tačne. Ta vrsta komunikacije putem medija ga ne zanima, kazao je on u telefonskom razgovoru.“

  U skladu sa žalbenom procedurom, dana 08. 02. 2020, g. Hajrudin Bećirović, pomoćnik direktora Operatora za OIEiEK, uputio je žalbu Vijeću za štampu i online medije na tekst pod naslovom „Hoće li ikad u ovoj zemlji sunce zasjeti kako treba“ objavljen u magazinu „Start BiH“31. 01. 2020.

  Dana, 18. 02. 2020., g. Hajrudin Bećirović, uputio je Vijeću i žalbu na reagiranje glavnog i odgovornog urednika koje je objavljeno 14. 02. 2020. u magazinu „Start BiH“ u kojem navodi sljedeće:

  „..DEMANTI koji sam Vam poslao se prvenstveno odnosio na laži koje je iznio Boriša Misirača u pomenutom članku o radu Operatora za OIEiEK, te po navođenju mene kao pojedinca, imenom i prezimenom, kao bivšega direktora Operatora za OIEiEK, moje kompetencije, te načina na koji Boriša Misirača upravlja Operatorom za OIEiEK od 08. 09. 2016. godine a za koju su upoznate sve nadležne institucije, kako upravne tako i pravosudne, a u svrhu zaštite javnog mijenja od dovođenja u zabludu, te spriječavanju zavođenja javnosti izjavama pojedinca u ovom slučaju Boriše Misirače.

  U isčekivanju objave pomenutog DEMANTIA, dana 12.02. 2020 .godine u 11 sati i 56 minuta sa broja 033204060, imao sam poziv od strane gospodina Daria Novalića, u kojem me izvijestio da je dobio moj DEMANTI, te da je također dobio demanti od strane radnika Operatora za OIEiEK, te da je vidljivo da su ti dopisi poslani i Vijeću za štampu u BiH.

  Također me je upoznao da je tema pomenutog intervjua sa Borišom Misiračom bila 'Alternativni izvori energije' i da je dotični Misirača pričao u mikrofon, a da je on samo prenio njegove navode te da nije dužan da provjerava istinitost navoda sagovornika. Stoga će objaviti u vrlo kratkom tekstu demanti, i da on meni nudi intervju u Magazinu Start u slijedećem broju koji će izaći za petnaest dana, a da ja, što kažem u mikrofon u kome bih demantirao tvrdnje Boriše Misirače za koje smatram da nisu tačne, a da će on to objaviti, kao što je i sa Borišom Misiračom to učinio.

  Odgovorio sam mu da mene ne zanima šta je Boriša Misirača pričao o 'alternativnim izvorima energije', nego samo ono gdje je mene spominjao imenom i prezimenom te kao bivšega direktora Operatora za OIEiEK, a što sam i naveo u svom DEMANTIJU te da što sam imao da demantujem u tom kontekstu da sam to i uradio, a da očekujem da objavi demanti. Također sam mu rekao da mene prostor u medijima ne zanima i da mi ne pada napamet da preko medija pričam šta to Boriša Misirača priča, na šta mi je rekao, da razumije u potpunosti ali da ja razmislim o tome što mi nudi, te da će novi broj izaći za petnaest dana.

  Ja sam mu ponovio da mene to ne interesuje u ovakvim okolnostima, te da sam rekao ono što sam imao da kažem u DEMANTIU, koji sam poslao na objavu tog članka. Razgovor je trajao 3 minute i 49 sekundi.

  U skladu s Kodeksom za štampu i online medije BiH, da javnost ima pravo na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, stoga blagovremeno podnosim i ovaj prigovor, na članak 'Reagovanje na intervju sa direktorom OIEiEK Borišom Misiračom' objavljen u Magazinu Start od strane glavnog urednika Magazina Start Dario Novalić dana 14.02.2020. godine gdje se navodi... 'Drugi demant na objavljeni intervju stigao je od Hajrudina Bećirovića prvog direktora Operatora a sada kao pomoćnika direktora. Ovaj demant napisan na devet strana osim imena i prezimena ima i adresu i broj telefona pošiljaoca, a

  svaka je stranica ručno parafirana, potpisana. Bećirović taksativno navodi 'pogrešne' navode Boriše Misirače u objavljenom inervju. Također nas i obavještava da će se žaliti Vijeću za štampu i online medije u BiH, što svakako podržavamo. Odgovor na ovaj demanti je isti kao i za prethodni, nismo dužni provjeravati navode sugovornika u inervju. Takođjer smo kontaktirali gospodina Bećirovića i ponudili razgovor u Magazinu Start BiH u kome bi demantirao tvrdnje Misirače za koje smatra da nisu tačne. Ta vrsta komunikacije putem medija ga ne zanima kazao je on u telefonskom razgovoru'.

  Prigovor se odnosi na neprofesionalno i nepotpuno objavljene sadržaje u pomenutom telefonskiom pozivu, te nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH oko DEMANTIA, koji sam uputio Magazinu Start te da smatram da javnost i ja kao pojedinac ima pravo na istinu, stoga Vam upućujem i ovaj prigovor na objavljeni članak u magazinu Start dana 14.02.2020. godine. Kao prvo netačni su navodi iz pomenutoga DEMANTIA, gdje navode.... 'Bećirović takstativno navodi 'pogrešne' navode Boriše Misirače u objavljenom intervju'. Istina je da ja u DEMANTIJU takstativno navodim laži, a nikako 'pogrešne' navode, koje je iznio Boriša Misirača u pomenutom članku, a radi zaštite javnog mijenja od dovođenja u zabludu ja sam i poslao pomenuti DEMANTI.

  Obzirom da je Magazin Start propustio da prije objave pomenutog članka kontaktira ljude i institucije koje je Misirača u svom govoru pominjao, u skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, zahtjevao sam, i dostavio na vrijeme pomenuti DEMANTI, a da u cilju istinitog informisanja javnosti Magazin Start objavi ovaj DEMANTI bez promjena i dopuna, na koji se demanti odnosi, što nije učinjeno. Također u pomenutom DEMANTIU, sam navodio i pojedine Akte kao dokaz za laži koje je iznosio Misirača. Mišljenja sam da Magazin Start, nije postupio po Kodeksu za štampu i online medije BiH niti u jednom, niti u drugom slučaju kod objave navedenih članaka kada sam ja u pitanju, stoga ovaj prigovor i jeste upućen kako je navedeno u naslovu. „

  U skladu sa žalbenom procedurom, dana 19. 02. 2020., Vijeće za štampu i online medije u BiH kontaktiralo je glavnog i odgovornog urednika magazina „Start BiH“ povodom žalbe g. Hajrudina Bećirovića, pomoćnika direktora Operatora za OIEiEK.

  Glavni i odgovorni urednik svoj odgovor dostavio je Vijeću 19. 02. 2020. u kojem navodi:

  „Poštovana,
  Primili smo žalbu baš kada i vi (možda čak i isti da ) tako da žalbenici nisu ostavili nikakvu mogućnost da eventualni spor riješimo objavom demantija. Ipak, dematij smo objavili u posljednjem izdanju magazina Start BiH.

  Osim toga jednom od žalitelja (onome koji je ostavio svoje kontakte) ponudili smo intervju u magazinu Start BiH u kome bi rekao sve što misli no - odbio je .
  Drugi žalbenici nisu ostavili nikakve svoje podatke te nismo imali mogućnost nikakvog kontakta.
  Kako je intervju specifična forma u našoj profesiji se PODRAZUMIJEVA da se ne provjeravaju navodi intervjuisanog jer, prosto, čovjek sa imenom i prezimenom veoma svjesno izgovara ono što misli. I stoji iza toga. NIKADA NIKO I NIGDJE nije provjeravao

  navode iz sugovornika tijekom intervjua. Pokušajte samo kako bi to moglo izgledati u bilo kojoj vrsti medija! Stoga smatram da magazin Start BiH nije prekršio niti jedan jedini član Kodex-a , naprotiv! I u odgovoru na demanti smo ukazali na mogućnost obraćanja Vijeću za štampu tj. žalbenoj komisiji.“

  Ishod:

  Žalbena komisija analizirala tekst na koji se g. Bećirević žalio, upućenu žalbi, demanti i odgovor i pojašnjenje urednika, uz prilog objavljenog demantija u magazinu „Start BiH“, i utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Objavljeni tekst je u formi interjvua sa g. Misiračom.

  Intervju je posebna novinarska forma koja ne iziskuje da se kontaktiraju sve strane koje se tokom intervjua pominju.

  Urednik magazina „Start BiH“ ponudio je Žalbeniku, g. Bećireviću da iznese svoje stavove u intervjuu za magazin, kao odgovor na objavljeni intervju sa g. Misiračom. Žalbenik je to odbio navodeći da ga „ta vrsta komunikacije putem medija ne zanima“.

  Ipak, uredništvo magazina je objavilo upućeni demant, dajući tako priliku čitateljima da čuju i drugu stranu. Demant je objavljen u skraćenoj formi, sa sažetkom bitnih informacija, budući da je tekst demanta bio puno duži od izvorno objavljenog intrevjua.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH preporučuje uredništvu magazina „Start BiH“ da objavi ovu Odluku.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: prof.dr. Miodrag Živanović, sutkinja Nada Arsenić, prof.dr. Enes Osmančević, advokat Dražen Zubak, prof.dr. Zlata Popov-Momčinović, urednik Fuad Kovačević, novinarka Rajna Radosavljević, novinarka Suzana Mijatović, urednik Milan Šutalo, Mr. Muhamed Jusić

  Predsjedavajući

  Žalbene komisije

  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.