Ministarstvo odbrane BiH - dnevni list "Fokus", 09.11.2011.

Štampa

09.11.2011.

MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „FOKUS“

ŽALBENIK:

Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Fokus“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst „Radijacija u stroju“

DATUM OBJAVE:

08. novembar 2011. godine

Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH uputio je demanti redakciji lista „Fokus“ na članak „Radijacija u stroju“, objavljen 08.11.2011. godine u dnevnom listu „Fokus“. U članku je objavljena informacija da “u kasarni u Hadžićima, koju je tokom proteklog rata u nekoliko navrata NATO zasuo osiromašenim uranijumom, na obuku i boravak dolaze uglavnom srpski oficiri i vojnici, pripadnici Oružanih snaga BiH“.

U demantiju upućenom redakciji lista „Fokus“, Ministarstvo odbrane BiH navodi: „Lokacija na kojoj su boravili oficiri i vojnici i na kojoj je izvođena obuka, a koja se pominje u članku dnevnog lista „Fokus“, je kasarna Žunovnica koja, kao mikro lokacija, nije bombardovana u proteklom ratu“ te da „nije tačna informacija da na obuku i boravak na ovoj lokaciju dolaze uglavnom srpski oficiri i vojnici pripadnici OS BiH“.

SAMOREGULACIJA:

Demanti Ministarstva odbrane BiH objavljen je u dnevnom listu „Fokus“ 10.11.2011. godine, pod naslovom „Kasarna Žunovnica iseljena i nije bila meta NATO“.