Ministarstvo odbrane BiH - dnevni list "Fokus", 06.02.2012.

Štampa

06.02.2012.

MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „FOKUS“

ŽALBENIK:

Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Fokus“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst „Zemlja u haosu vojska u snu snu"

DATUM OBJAVE:

06. februar 2012. godine

Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH uputio je demanti redakciji lista „Fokus“ na članak „Zemlja u haosu vojska u snu snu" objavljen 06.02.2012. godine u dnevnom listu „Fokus“. Prema navodima iz žalbe, autor teksta „slobodno, neargumentovano i netačno, javnosti predstavlja sposobnosti OS BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće.“

Samoregulacija: Demanti žalbenika objavljen u dnevnom listu „Fokus“ 07.02.2012. godine pod naslovom „Vojska pomaže građanima“.