Gđa Doris Čuljak - Društvena mreža Twitter, 28.05.2020. godine

Štampa

28.05.2020. 

GĐA DORIS ČULJAK - Društvena mreža TWITTER 

ŽALBENIK:

Gđa Doris Čuljak 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Društvena mreža Twitter 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 // 

DATUM OBJAVE:

26.05.2020.

Žalba na Twitter objavu Nikole Vučića. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi na sadržaje koji se objavljuju na društvenim mrežama.