G. Petar Marić - Društvena mreža Twitter, 28.05.2020. godine

Štampa

28.05.2020. 

G. PETAR MARIĆ - Društvena mreža TWITTER

ŽALBENIK:

G. Petar Marić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Društvena mreža Twitter

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 //

DATUM OBJAVE:

26.05.2020.

Žalba na Twitter objavu Nikole Vučića. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za razmatranje žalbi na sadržaje koji se objavljuju na društvenim mrežama.