Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  ASA Hodling d.o.o. - dnevni list "SAN", 08.12.2009

  08.12.2009.

  ASA HOLDING D.O.O. - dnevni list "SAN"


  ŽALBENIK:

  Sektor za odnose s javnošću "ASA HOLDING" d.o.o.

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "SAN"

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tekst "Nihad Imamović mora platiti kaznu od 750.000 maraka"

  DATUM OBJAVE:

  03.12.2009.

  Upućeno reagiranje povodom navoda iz teksta da Nihad Imamović „mora platiti kaznu“, a ne ASA Holding d.o.o.

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: prekršen Kodeksa za štampu u Članu 7– Mogućnost odgovora i Članu 16 – Žalbe; Žalbena komisija preporučuje redakciji objavljivanje demantija u narednim izdanjima

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.