Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Prof. dr Emir Turkušić - tabloid "San", 03.10.2012.

  05.10.2012.

  PROF.DR EMIR TURKUŠIĆ - tabloid "SAN"


  ŽALBENIK:

  Prof.dr Emir Turkušić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tabloid "San"

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  tekst "Emir Turkušić: Ja sam kristalno čist čovjek"

  DATUM OBJAVE:

  03.10.2012. godine


  Vijeću za štampu u BiH upućen demanti i zahtjev za objavu izvinjenja žalbeniku, povodom teksta "Emir Turkušić lažirao svoje ocjene da bi bio izabran za vanrednog profesora", objavljenog 03.10.2012. godine u tabloidu "San".
  ISHOD:

  Samoregulacija: Demanti i izvinjenje žalbeniku, objavljeni u izdanju tabloida "San" od 10.10.2012. godine, pod naslovom "Emir Turkušić: Ja sam kristalno čist čovjek".

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.