Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Leo Pločkinić - portal Dosije.ba, 18.07.2012. godine

  18.07.2012.

  G. LEO PLOČKINIĆ – portal Dosije.ba

  ŽALBENIK:

  G. Leo Pločkinić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal Dosije.ba

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Leo Pločkinić, ustaša koji bi klao Bošnjake?“

  DATUM OBJAVE:

  17.07.2012.godine

  Vijeću za štampu u BiH upućena je žalba g. Lea Pločkinića na tekst "Leo Pločkinić, ustaša koji bi klao Bošnjake?“ objavljen 17.07.2012. godine na portalu Dosije.ba.

  ISHOD:

  U proceduri: Vijeće za štampu u BIH posreduje između žalbenika i redakcije na koju se žalba odnosi. 

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.