G. Leo Pločkinić - portal Dosije.ba, 18.07.2012. godine

Štampa

18.07.2012.

G. LEO PLOČKINIĆ – portal Dosije.ba

ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Dosije.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Leo Pločkinić, ustaša koji bi klao Bošnjake?“

DATUM OBJAVE:

17.07.2012.godine

Vijeću za štampu u BiH upućena je žalba g. Lea Pločkinića na tekst "Leo Pločkinić, ustaša koji bi klao Bošnjake?“ objavljen 17.07.2012. godine na portalu Dosije.ba.

ISHOD:

U proceduri: Vijeće za štampu u BIH posreduje između žalbenika i redakcije na koju se žalba odnosi.