G. Leo Pločkinić - portal Dosije.ba, 19.07.2012.

Štampa
19.07.2012.

G. LEO PLOČKINIĆ - portal DOSIJE.BA


ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Dosije.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst „FRONT: I 'Croatia libertas' odgovorna za premlaćivanje Štefice Galić!“

DATUM OBJAVE:

19.07.2012. godine


Vijeću za štampu u BiH upućen je prigovor zbog, kako se navodi "huškačkog novinarstva vrijeđanja na nacionalnoj osnovi", povodom teksta „FRONT: I 'Croatia libertas' odgovorna za premlaćivanje Štefice Galić!“, objavljenog na portalu Dosije.ba, 19.07.2012.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2, Stav 1 i 2, - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH, i Člana 3, Stav 1, - Huškanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.