g. Leo Pločkinić - portal dosije.ba, 19.06.2013.

Štampa
19.06.2013.
 

G. LEO PLOČKINIĆ - portal DOSIJE.BA

 

ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Dosije.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst "FRONT: Pločkinić i i portal herecgbosna pozivaju na kuhanje muslimanske djece u svinjskoj masti!"

DATUM OBJAVE:

19.06.2013. godine

 

Vijeću za tisak u BiH upućena žalba g. Lea Pločkinića povodom teksta "FRONT: Pločkinić i i portal herecgbosna pozivaju na kuhanje muslimanske djece u svinjskoj masti!" objavljenog 19.06.2013. godine na portalu dosije.ba.
 
ISHOD:
 
Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH ne odlučuje o slučajevima kada je podnosilac žalbe već pokrenuo postupak pred pravosudnim organima. Odluka Žalbene komisije