G. Leo Pločkinić - portal dosije.ba, 04.04.2013.

Štampa
04.04.2013.
 

G. LEO PLOČKINIĆ - portal DOSIJE.BA

 

ŽALBENIK:

G. Leo Pločkinić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Dosije.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Hrvatska Republika Herceg - Bosna - i dalje san u zločinačkim glavama"

DATUM OBJAVE:

11.02.2013. godine

 

Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Lea Pločkinića na tekst "Hrvatska Republika Herceg - Bosna - i dalje san u zločinačkim glavama", objavljen 11.02.2013. godine na portalu Dosije.ba. 
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za tisak u BiH, sa portala dosije.ba uklonjen tekst "Hrvatska Republika Herceg - Bosna - i dalje san u zločinačkim glavama" od 11.02.2013. godine.