G. Danijel Marković - portal dosije.ba, 13.01.2014.

Štampa

13.01.2014.

 G. DANIJEL MARKOVIĆ - portal DOSIJE.BA


ŽALBENIK:

G. Danijel Marković

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal dosije.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"U Tuzli osnovano prvo nacionalno naselje"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

10.01.2014.

Vijeću za štampu u BiH dostavljena žalba g. Danijela Markovića povodom teksta "U Tuzli osnovano prvo nacionalno naselje", objavljenog na portalu dosije.ba 10.01.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 4 - Diskriminacija, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije