Dr Senada Selmanović - portal dosije.ba, 19.05.2015.

Štampa

19.05.2015.


DR SENADA SELMANOVIĆ - portal DOSIJE.BA

ŽALBENIK:

Dr Senada Selmanović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal dosije.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Pismo čitatelja: Zaštitite nas od liječnice Senade Selmanović!”

DATUM OBJAVE:

04.05.2015.

 

Žalba dr Senade Selmanović na tekst "Pismo čitatelja: Zaštitite nas od liječnice Senade Selmanović!", objavljen na portalu dosije.ba 04.05.2015. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti dr Senade Selmanović objavljen na portalu dosije.ba 24.05.2015. godine pod naslovom "Demant dr. Senade Selmanović na pismo čitatelja objavljeno na našem portalu".