Ministarstvo odbrane BiH - dnevni list "Dnevni list", 24.10.2012.

Štampa

24.02.2012.

 

MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „DNEVNI LIST“

ŽALBENIK:

Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni list“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst "Ćavar preuzeo Ministarstvo sigurnosti, Okolić Ministarstvo obrane"

DATUM OBJAVE:

24. oktobar 2012. godine


Vijeću za štampu u BiH upućen demanti Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH povodom teksta "Ćavar preuzeo Ministarstvo sigurnosti, Okolić Ministarstvo obrane" objavljenog  24.10.2012. godine u listu "Dnevni list".
ISHOD:

Žalba povučena: Zbog promjene Odluke Vijeća ministara BiH, žalbenici opozvali demanti upućen listu "Dnevni list" i Vijeću za štampu u BiH.