Parlamentarna skupština BiH - dnevni list "Dnevni list", 31.07.2013.

Štampa

31.07.2013.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH – dnevni list „DNEVNI  LIST“

 

ŽALBENIK:

Parlamentarna skupština BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Dnevni list“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 "Tihiću i Prodanoviću po 12.000 maraka zbog smrti majki"

DATUM OBJAVE:

01.08.2013.

Vijeću za tisak u BiH upućen demanti Parlamentarne skupštine BiH povodom teksta "Tihiću i Prodanoviću po 12.000 maraka zbog smrti majki", objavljenog u listu "Dnevni list".
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za tisak u BiH, demanti Parlamentarne skupštine BiH objavljen u listu "Dnevni list" 01.08.2013. godine pod naslovom "Netočni podaci o naknadama isplaćenim Tihiću i Prodanoviću".